Inköp / Logistik

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera inom Inköp / Logistik.

Rekrytering inom inköp & logistik

Future & Friends är specialist på rekrytering inom inköp och logistik, vilket innebär att vi har nätverket för att hittar lämpliga inköps- och logistikpersoner för just din verksamhet. Våra erfarna rekryterare använder sig av kvalitativa processer som säkerställer att ni får rätt kandidat för ert behov, både idag och för framtiden.

Inköpare och logistiker har viktiga funktioner i dagens företag. Det är de som binder samman olika parter inom verksamheten, både internt och externt. De måste både förstå produkten, vara duktiga på att bygga nätverk, förhandla, arbeta med affärsutveckling samt arbeta både strategiskt och operativt för att hela kedjan ska fungera. Våra kunder finns på allt från moderna e-handelsföretag som klassiska industriföretag. Behöver du inköpare eller logistiker så hjälper vi dig gärna.

We find competence that sets your business in motion

Nya vs gamla arbetssätt

Inköp och logistik är nyckelområden inom många verksamheter och det har med tiden blivit allt svårare att hitta kvalificerade medarbetare. Inköp innefattar allt från ekonomi och förhandling till teknisk kompetens. Logistik involverar kunskapen om att leda och kontrollera flöden som är starkt kopplade till service och kostnadseffektivisering.

Internationaliseringen går snabbt framåt och världen krymper både avseende inköp och logistik. Många roller inom inköp och logistik har gått från att vara service- och stödfunktioner till att ha fått en allt större strategisk betydelse. Kompetensen inom dessa områden har därför höjts och kravet på förmågan att snabbt manövrera efter marknadens svängningar har ökat.

Behöver du hjälp med rekrytering inom inköp och logistik? Future & Friends brinner för dessa områden och har koll på trender och profiler. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt specialist till din verksamhet.

Tjänster inom inköp / logistik

Här är exempel på några av de tjänster vi rekryterar inom området inköp och logistik. 

 • Affärsutvecklare
 • Category Manager
 • Demand planner
 • Inköpare
 • Inköpsekonom
 • Internationell speditör
 • IT inköpare
 • Kvalitetsansvarig
 • Lagerchef
 • Logistikchef
 • Logistikingenjör
 • Logistikkoordinator
 • Offentlig upphandlare
 • Operativ inköpare
 • Processutvecklare LEAN
 • Projektledare logistik
 • Strategisk / operativ inköpare
 • Supply Chain Management
 • Trafikledare
 • Transportlogistiker
 • Terminalstyrning

Kontakt oss

Vill du veta mer om oss på Future & Friends så är du alltid välkommen att kontakta oss.

En offert är helt kostnadsfri och ej bindande.